řidičský průkaz AM
 • Motoškola
 • Věk od 15-ti let
 • Motorová vozidla
 • Rychlost do 45km/h
 • Objem do 50cm3
 • od 16 990,-Kč
řidičský průkaz A1
 • Motoškola
 • Věk od 16-ti let
 • Lehké motocykly do 11kW
 • Objem do 125cm3
 • Motorová vozidla do 15kW
 • od 16 990,-Kč
řidičský průkaz A2
 • Motoškola
 • Věk od 18-ti let
 • Motocykly do 35kW
 • Vozidla skupiny AM
 • Vozidla skupiny A1
 • od 19 990,-Kč
řidičský průkaz A
 • Motoškola
 • Věk od 24-ti let
 • Motocykly neomezeně
 • Ostatní vozidla do 400kg
 • Vozidla skupiny AM,A1,A2
 • od 19 990,-Kč


Co smíte řídit?


Podle skupiny řidičského oprávnění...

Responsive image

Do skupiny AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí do 45 km/h, dvoukolová vozidla se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 50 cm3, nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW, tříkolová vozidla se zdvihovým objemem zážehového motoru do 50 cm3, nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, čtyřkolová vozidla o hmotnosti nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru do 50 cm3, u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.


Responsive image

Do skupiny A1 jsou zařazeny lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu do 11 kW a s poměrem výkonu / hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3, tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW, čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3. Opravňuje vás také k řízení vozidel skupiny AM.


Responsive image

Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s maximálním výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu / hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, avšak pouze takové, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Opravňuje vás i k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny AM a A1. Minimální věk pro skupinu A2 je od 18ti let.


Responsive image

Do skupiny A jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. Opravňuje vás také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM, A1, A2. Minimální věk od 24ti let, nebo od 20ti let, jestliže jste držitelem skupiny A2 alespoň po dobu dvou let.


Autoškola Werner

Jak probíhá výcvik v naší motoškole?

Nejdříve se sejdeme na učebně, kde se v prvních hodinách výuky seznámíme s teorií ovládání motocklu a povíme si zásady bezpečné jízdy. Na teoretickou část (výuku) se žák autoškoly připravuje individuálním samostudiem z materiálů, které mu v autoškole Werner poskytneme. Dále pak dochází do autoškoly na hodiny konzultace, jejichž termíny přizpůsobíme dle potřeby. V další fázi vaší přípravy na získání řidičského oprávnění Skupin A přejdeme k praktickým jízdám (výcvik). První jízda se odehrává na cvičné ploše, neboli na autocvičišti, které je uzavřené a bez provozu. Zde vás nejdříve naučíme bezpečné ovládání motocyklu a základní jízdní úkony jako jsou rozjíždění, brždění, nebo zatáčení. V motoškole Werner dbáme především na Vaší bezpečnost, tak nám nesmíte mít za zlé, když vás nepustíme do provozu, dokud si nebudeme jisti, že to sami zvládnete. V další fázi výcviku se zaměříme na zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupiny vozidel AM, A1, A2 a A. Zvládnutí těchto cviků je potřeba nejen k závěrečné žkoušce, ale také vám pomohou dobře se naučit ovládat motocykl a tak je s instruktory motoškoly Werner začneme procvičovat již na začátku. Poté plynule přejdeme k jízdám v provozu, kde si tyto vaše základní zkušenosti prověříme v praxi. Dále se zaměříme na znalosti a dodržování pravidel silničního provozu a začneme pravidelně jezdit a procvičovat, tak aby jsme z vás udělali dobré řidiče. Instruktoři autoškoly Werner vás připraví na nebezpečné situace, které mohou při jízdě na motocyklu nastat a vysvětlí vám, co vše je potřeba dodržovat, aby jízda na motocyklu byla co možná nejbezpečnější. V průběhu výcviku si několikrát projdeme a zopakujeme úkony prováděné před započetím jízdy a zaměříme se na kontrolu technického stavu vozidla. Po absolvování minimálního počtu hodin výcviku v řízení motocyklu se vrátíme zpátky na autocvičiště a znovu si projedeme a procvičíme cviky - zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů, aby jste byli dobře připraveni k závěrečné zkoušce.